سبد خرید 0

گروه فناوری چیستا آوید

همراه و هم‌جهت به سوی فردا

محصولات

مشاهده همه محصولات

درباره ما

گروه فناوری چیستا‌آوید یک کسب و کار نوپا در حوزهی فناوری آموزش یا بطور دقیقتر یادگیری الکترونیک است که از نیمه‌ی اول سال ۱۳۹۹فعالیت خود را آغاز نموده است. چشم‌انداز کلی شرکت ما جریان‌سازی در تغییرات پارادایم آموزش در عصر دیجیتال و بخصوص در شرایط جهان کرونایی و پساکرونایی است. ماموریت ما برای نیل به این هدف بر دو اصل استوار است، نخست افزایش اثربخشی ابزارهای فناوری در حوزه‌ی آموزش و دوم افزایش کارآیی استفاده از آنها در آموزش. درواقع میتوان گفت که گروه فناوری چیستا‌آوید محصولاتی را طراحی و تولید می‌کند که بیشترین هماهنگی را با نیازهای فعالیت‌های آموزشی داشته‌باشد و نحوه‌ی ارائه‌ی آن نیز بگونه‌ای باشد که دست‌اندرکاران آموزش بتوانند بهترین استفاده را همراه با تجربه‌ای جذاب از امکانات نوین فناوری داشته باشند.

کسب و کار گروه فناوری چیستا‌آوید در دسته‌های بین‌بنگاهی و بنگاه‌به‌بنگاه‌به‌مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. به همین دلیل ارائه‌ی خدمات در راستای رفع نیازها و دغدغه‌های فعالان حوزه‌ی آموزش و مصرف‌کنندگان محصولات آن‌ها (انواع آموزشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، دانش‌آموزان و دانشجویان) موضوع ارزش‌آفرینی و نوآوری در شرکت ما است. بنابراین با تحلیل و تفسیر تجارب ایده‌پردازان شرکت در یادگیری، یاددهی و صنعت یادگیری الکترونیک به همراه بررسی بازار جهانی و داخلی یادگیری‌الکترونیک و غیر‌الکترونیک و همچنین مصاحبه‌های انجام‌شده با افراد فعال در حوزه‌ی آموزش این نیازها شناسایی شده، و بر همین اساس محصولات شرکت طراحی و تولید شدند.